7 Adımda Çakra Renkleri ve Özellikleri!

Çakra renkleri, insan vücudunda yer alan 7 enerji merkezini daha iyi anlamak adına oldukça önemlidir. Çakralar, insan vücudunun farklı yerlerinde konumlanan bir nevi enerji kaynağı niteliğindedir. Ruhani bedende olduğuna inanılan bu enerji kaynaklarına çakra denmesinin sebebi ise, bu noktalarda yer alan enerjinin girdaba benzemesidir.

Tek yönlü döngüsel şekilde sürekli hareket halinde olan bu enerji alanı ‘aura’ adı verilen enerji alanı da yaratmaktadır. Bedensel, zihinsel ve ruhsal iyi olmayla doğrudan bağlantısı olduğuna inanılan bu çakralar, bedende dikey düzlemde konumlanmıştır. 7 ana noktada bulunan çakralar ve çakra renkleri hakkında öğrenmeniz gerekenler için yazıyı kaydırmaya devam edebilirsiniz!

Vücudumuzdaki Çakralar ve Anlamları Nelerdir?

Bedende yer edinen 7 ana noktadaki enerji merkezleri, endokrin ve organlarla da bağlantı kurmaktadır. Sadece fiziksel beden değil duygular, ruh halleri, bütünsel iyi olma gibi durumlarla da ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Çakralar gözle görülemez ancak sezgiler yoluyla duyumsanabilerek, hissedilebilmektedir.

Çakralar, beden içerisinde 7 ana noktaya dağılmış durumdadır. Omurga hizasından başlayan bu çakralar başın en tepesinden kuyruk sokumuna doğru sıralanmaktadır. Bu 7 ana çakranın özellikleri, bedende bulundukları yerler ve fiziksel beden bağlantıları da şu şekildedir:

VÜCUT ÇAKRA RENKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

TAÇ ÇAKRA

Beyin ve sinir sistemiyle bağlantılıdır.

ALIN ÇAKRASI

Gözler, kulaklar ve beyinle bağlantısı bulunmaktadır.

BOĞAZ ÇAKRASI

Ense, dişler, ağız ve boğazla bağlantılıdır.

KALP ÇAKRASI

Damarlar, ciğerler ve kalp ile bağlantısı bulunmaktadır.

SOLAR PLEKSUS

Sinir sistemi, dalak, karaciğer ve safra kesesi Solar Pleksusun bağlantılı olduğu alanlardır.

SAKRAL ÇAKRA

Mesane, böbrekler, karaciğer, bağırsaklar ve dalakla bağlantılıdır.

KÖK ÇAKRA

Kemikler, hücreler, cinsel organlar ve kan Kök çakra kapsamındadır.

İnsan Vücudunda Yer Alan 7 Çakra Renkleri!

7 ana merkezde konumlanan bu çakralar, çeşitli çakra renkleri ile birbirinden ayrılmaktadır. Çakra renkleri de sadece kendine ait olan çakraya ait olup, başka çakradan etkilenmemektedir. Hatta dengesi bozulan çakraların enerjisini yenilemek adına ilgili çakranı, çakra renkleri tercih edilmektedir. Çakralar ve çakra renkleri ile tüm detaylar ise şu şekildedir:

1 – Taç Çakra

Sahasara veya Taç çakra olarak adlandırılan bu enerji bölgesi, başın en tepe noktasında bulunmaktadır. Mor çakra anlamı olarak sık araştırılan Taç çakra, ruhani bağlantı yeteneğini temsil etmektedir. Taç çakra tam açıkken en yüksek bilinç seviyesine geçildiğine inanılmaktadır ancak bu çok az bir insanın ulaşabildiği noktadır. Taç çakra renkleri ve diğer detaylar şu şekildedir:

 • Bağlantısı olan organlar: Beyin, sinir sistemi
 • Etkilediği salgı bezi: Epifiz
 • Taç çakra renkleri: Mor
 • İşlevi: Farkındalık kazandırmak
 • İmge: Bin taç yapraklı çakradır.
 • Çakra taşı: Ametist veya Ametist kolye gibi doğal taş aksesuarlarıdır.

2 – Alın Çakrası

Üçüncü göz çakrası olarak adlandırılan bu çakra ise iki kaşın arasında kalan alanda yer almaktadır. Bu çakranın tıkanık olduğunun belirtileri ise baş ağrısı, görme ve duymada bozukluklar ve odaklanmadır. Ruhsal anlamda da başkalarını dinlemekte zorlanan, kendi inançlarına körü körüne bağlananlar, sezgilerine güvenmeyen kişilerin alın çakrasında dengesizlik olduğundan söz edilebilmektedir. Alın çakra renkleri ve bağlantıları da şu şekildedir:

 • Göz, kulak ve beyin bağlantısı bulunmaktadır.
 • Hipofiz id bezini etkilemektedir.
 • Alın çakra renkleri indigo mavisidir.
 • Sezgi ve hayal gücü işlevine sahiptir.
 • İki taç yapraklı çakra imgesine sahiptir.
 • Lapis Lazuli ve Kaplan Gözü doğal taşları bu çakranın bağlantılı taşlarındandır. Lapis Lazuli bileklik gibi aksesuarlar da çakradaki blokajları kaldırmada kullanılmaktadır.

3 – Boğaz Çakrası

Boğaz çakrası, boğaz bölgesinde yer almaktadır ve sözlü iletişim kurma becerileriyle bağlantılıdır. Ses ve boğaz problemlerinin dışında dişler, diş etleri ve ağızla ilgili herhangi bir sorun da bu çakranın tıkanıklığına işaret edebilmektedir.

Boğaz çakrası tıkanıklığında konuşma hakimiyetini kaybetme, dedikodu yapma, düşünmeden konuşma ve düşünceleri aktarmada zorluktan bahsedilmektedir. Boğaz çakra renkleri ve detayları ise şu şekildedir:

 • Boğaz, diş, ense, diş etleri ve ağız bu çakranın bağlığı olduğu organlardır.
 • Tiroid ve paratiroid bezleri etkilediği salgı bezlerindendir.
 • Mavi çakra rengi bu çakraya özeldir.
 • İletişimi üstlenen çakradır.
 • On altı taç yapraklı çakra ile imgelenir.
 • Akuamarin ve Kalsedon bu çakranın doğal taşlarıdır. Akuamarin yüzük veya Kalsedon küpe ile boğaz çakrasını destekleyebilirsiniz.

4 – Kalp Çakrası

Göğüs tahtasının tam ortasında yer alan kalp çakrası, kalp problemleri başta olmak üzere astım ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla da bağlantılıdır. Fakat bu çakrada yaşanan tıkanıklıklar genellikle kişinin davranışlarına yansımaktadır.

7 ana çakranın ortasında yer alan kalp çakrası, üst ve alt bölge çakraları arasında köprü görevi görmektedir. Diğer insanlara duyulan sevgi, şefkat ve bağlantıyı temsil eden bu çakra dengesizleştiğinde yalnızlık ve güvensizlik ortaya çıkmaktadır. Kalp çakrası hakkında diğer detaylar ise şu şekildedir:

 • Kalp, damar ve ciğerlerle bağlantılıdır.
 • Timüs bezini etkiler.
 • Çakra renkleri yeşildir.
 • Sevgi ve şefkat işlevine sahiptir.
 • On iki yapraklı çakra, Kalp çakrasının imgesidir.
 • Özellikle Pembe Kuvars ve Pembe Kuvars kolye bu çakranın biricik taşıdır.

5 – Solar Pleksus Çakra Renkleri

Göbeğin yaklaşık olarak iki parmak üzerinde yer alan bu çakra, ülser ve enflamasyon gibi sorunlarla bağlantılıdır. Yeme bozuklukları, hazımsızlık veya sindirim sorunları da bu çakranın dengesiz çalıştığının belirtisidir. Kişiliğin güçlü yanını temsil eden bu çakra özgüven ve öz saygıyla ilişkilendirilmektedir. Solar Pleksus çakra renkleri ve etkilendiği taşlar şunlardır:

 • Sarı renge sahiptir.
 • Dalak, karaciğer ve safra kesesine bağlıdır.
 • Pankreası etkiler.
 • On taç yapraklı çakra imgesine sahiptir.
 • Sitrin, Kaplan Gözü, Ay Taşı bu çakranın esas taşlarıdır. Kaplan Gözü yüzük çakra iyileştirmesinde en sık kullanılan aksesuarlardandır.

6 – Sakral Çakra

Göbeğin hemen altında kasıklara yakın yerde konumlanan Sakral çakra idrar yolu enfeksiyonu, bel ağrısı ve cinsel iktidarsızlık gibi beden sağlığıyla ilişkilendirilmektedir. Duygusal anlamda ise öz değer, cinsellik, haz alma ve yaratıcılık Sakral çakranın işlevlerindendir. Sakral çakra renkleri ve detaylar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Bağlı organları: Karaciğer, bağırsak, dalak, böbrek ve mesane
 • Etkilediği bez: Cinsel salgı bezleri
 • Rengi: Turuncu
 • İşlev: Cinsellik, yaratıcılık ve haz
 • İmge: Altı taç yapraklı çakra
 • Sakral çakranın en önemli taşı Sitrin taşıdır. Sitrin bileklik bu çakranın dengeli ve düzenli çalışmasını sağlayan aksesuarlardan biridir.

7 – Kök Çakra

Kuyruk sokumunun en ucunda yer alan ve yerle teması sağlayan Kök çakra kabızlık, artrit, mesane ve kolon hastalıklarıyla ilişkilendirilmektedir. Güven hissi, temel gereksinimler ve bütünsel iyi oluşu etkileyen Kök çakra dengede olduğunda ruhsal ve duygusal açıdan güvenli hissedilmektedir. Kök çakra renkleri ve işlevleri:

 • Cinsel organlar, kan, hücre ve kemiklerle bağlantıdadır.
 • Böbreküstü bezleri etkilemektedir.
 • Kırmızı çakra nedir sorusuna yanıt oluşturur. Rengi kırmızıdır.
 • Fiziksel kimlik, ruhsal denge ve topraklama işlevi bulunmaktadır.
 • Dört taç yapraklı çakrayla imgelenmektedir.
 • Ay Taşı kolye bu çakrayı iyileştirici özellik göstermektedir. 

Sık Sorulan Sorular

Çakra renkleri ve çakralar her daim ilgi çekici bulunmaktadır. İnsanın enerji merkezini oluşturduğuna inanılan bu çakralar, çeşitli etkileriyle kişileri etkilemektedir. Bu doğrultuda çakra renkleri ve çakralar hakkında sık sorulan sorular şu şekildedir:

8. Çakra Rengi Nedir?

7 ana çakra merkezi dışında başka çakralar olduğuna da inanılmaktadır. Bunlardan biri de 8. Çakradır. Bu çakranın rengi Gülpembe veya pembe şeklinde kabul görmektedir.

7 Çakra Açılma Belirtileri Nelerdir?

Çakralar açık olduğunda genel bir uyum ve yaşamdan zevk alma söz konusudur.

İlk Hangi Çakra Açılır?

Kök çakra, çakraların ilk merkezidir. Bundan dolayı da meditasyonlarda ilk olarak kök çakraya yoğunlaşılması önerilmektedir.

En Güçlü Çakra Hangisi?

Kırmızının ve ilk enerji kaynağı olma frekansına sahip olan kök çakra, en güçlü çakralardan biridir.