Burçların Sembolleri ve Özellikleri Listesi

Burçların sembolleri, herkesin en az bir kere karşılaştığı simgelerdir. Astrolojide gezegen konumları ve çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşturulan burçlar, sembollerle özdeşleştirilmiştir. Geçmiş uygarlıklardan bu yana üzerine düşünülen burçlar, kişilik özellikleri ve sembolleri noktasında birbirinden ayrılmaktadır. Her uygarlıkta farklı anlamlara kapı arayabilen sembolleriyle burç sembolleri ve isimleri!

Astrolojide Burçların Sembolleri ve Özellikleri!

Astroloji gök cisimlerinin ve astronomik önermelerin insan karakteri üzerine etkisinin olduğunu baz alan bilimsel olmayan sözde bir bilimdir. Astroloji de Yunanca yıldız anlamına gelen astro ve bilgi anlamına gelen logos kelimelerinden türetilmektedir. Asırlardır gökyüzünün yoğun olarak inceleniyor olması eski uygarlıkların ay, yıl ve gün hesabı dışında yıldız haritası oluşturmalarına da sebebiyet vermiştir.

Burçlar ise gökyüzündeki takımyıldızlarından oluşmaktadır. Güneş 12 takımyıldızı içerisinden geçmektedir. Bunlara da Zodyak takımyıldızı adı verilmektedir. Element dengesi açısından dört gruba ayrılan 12 burç sıralaması şu şekildedir:

 

ELEMENT YÖNÜNDEN BURÇ GRUPLARI

 

 

HAVA

SU

ATEŞ

TOPRAK

Kova

Yengeç

Aslan

Oğlak

Terazi

Balık

Koç

Boğa

İkizler

Akrep

Yay

Başak

1 – Hava Grubu Burçların Sembolleri ve Özellikleri!

Doğada bulunan dört elementten birisi havadır. Hava elementi grubundaki burçlar ise bu elementin dengesini içermektedir. Burçların sembolleri açısından da hava elementine uyum sağlayan bu burçlar genel tabloda birbirinden ayrılmaktadır. Kova, Terazi ve İkizler burcunu içeren Hava grubu burçların sembolleri ve özellikleri şu şekildedir:

Kova Burcu

Satürn tarafından yönetilen sabit nitelikteki Kova burcu, 21 Ocak ile 18 Şubat arasındaki doğan kişilerdir. Arkadaş ve eş dost canlısı olan Kova burçları, sosyallik denildiğinde akıllara ilk gelendir. Yenilikçi ve sıra dışı tarzıyla görenlerin enerjisini değiştiren Kova burçları, marjinal kişiliklerdir.

Bedende ayak bileğini ve kan dolaşımını temsil eden Kova burçları modern yapılı kişilerdir. Burçların sembolleri ve anlamları olarak Kova burcu elindeki küpen su boşaltan adamı simgelemektedir. Bu sembol ise bu kişilerin herkese bir şeyler dağıttığının işaretidir. Bunun dışında burçlar doğal taşlarla da ilişkilendirilmektedir. Bu kapsamda Kova burçların sembolleri ve uyumlu olduğu doğal taşlar şu şekildedir:

Terazi Burcu

Venüs tarafından yönetilen Terazi burçları, öncü niteliktedir. 23 Eylül 23 Ekim arasında doğmuş kişiler de Terazi burcu olmaktadır. Adil, dengeli, sakin, uyumlu ve sabırlı olan Terazi burçları güzelliğiyle dikkat çekmektedir.

Böbrekleri temsil eden Terazi burçların sembolleri ise hayvansal olmayan Zodyak sembollerindendir. Kolları oynayarak sonsuzluğa karşı tepki gösteren terazi ile sembolleştirilmektedir. Bu burcun uyumlu doğal taşları ise:

İkizler Burcu

22 Mayıs 21 Haziran’da doğan kişiler İkizler burcu olmaktadır. Merkür tarafından yönetilen İkizler burçları konuşkan ve renkli kişiliklerdir. Ortama enerji ve neşe katan İkizler burçların sembolleri roma rakamlarındaki II sayısıdır. İkizler sembolü iki sütunu veya kapıyı anımsatmaktadır. Biyolojik ve manevi kardeşlikle ilişkilendirilen İkizler burcunun doğal taşları ise şunlardır:

2 – Su Grubu Burçlarının Sembolleri ve Özellikleri!

Su elementine sahip burçlar ise Yengeç, Balık ve Akrep’ten oluşmaktadır. Özellikle duygusallıklarıyla bilinen bu burçlar değişik kişiliklere sahiptir. Burçların sembolleri olarak da birbirinden ayrılan su elementlerinin burçları ve özellikleri şöyledir:

Yengeç Burcu

22 Haziran- 22 Temmuz arasında doğan kişiler Yengeç burcu olmaktadır. Ay tarafından yönetilen bu burçlar aileye ve manevi duygulara önem vermektedir. İlgili, sevecen ve saygılı olan bu kişiler vücutta göğüs ve mideyi temsil etmektedir. Antik Mısır’ın kutsal böceği Scrabe sembolü Yengeç burcuyla simgelenmektedir. Bu burçla uyumlanan doğal taşlar ise şunlardır:

Balık Burcu

19 Şubat ile 20 Mart arasında doğmuş kişilere Balık burcu denilmektedir. Jüpiter tarafından yönetilen bu değişken burç oldukça hayalperesttir. Ilımlı ve anlayışlı olan Balık burçları duygusal açıdan karışıktır. Sempatik olan bu kişiler için duygu dalgalanması büyük bir engeldir.

Balık burçların sembolleri de bu burçların özelliğine benzemektedir. Karşıt yöne giden iki balık sembolüyle hayatın maddi ve manevi boyutu ifade edilmektedir. Doğal taş açısından da Balık burçlarının duygu durumunu dengeleyen ve bu yönlerini destekleyen taşlar önerilmektedir. Bu taşlar:

Akrep Burçların Sembolleri ve Özellikleri

24 Ekim 22 Kasım arasını içeren Akrep burçları, Mars tarafından yönetilmektedir. Sabit nitelikteki Akrep burçları gizemin temsilcisidir. Gizemli ve mesafeli olarak adlandırılan Akrep burçları, güçlü kişiliklerdir. Hırslı yapılı Akrep burçları için samimiyet oldukça önemlidir.

Akrep burçların sembolleri de karanlık ve gizemli gölgesini göstermeyen bir varlık olan akrebin bacaklarını ve kuyruğunu göstermektedir. Bu burçların uyumlandığı doğal taşlar ise şunlardır:

3 – Ateş Grubu Burçlarının Sembolleri ve Özellikleri!

Element dengesi açısından bir diğer grup ise Ateş grubudur. Bu grupta Aslan, Yay ve astrolojinin ilk burcu olan Koç yer almaktadır. Bu burçların sembolleri de elementleriyle benzerlik göstermektedir. Kişilik açısından birbirlerine bazı noktalarda benzeyen ateş gruplarının özellikleri şunlardır:

Aslan Burcu

23 Temmuz- 23 Ağustos arasında doğan kişilere Aslan burcu denilmektedir. Güneş tarafından yönetilen bu burçlar sabit etkilidir. Özgüvenli, gururlu, koruyucu, gösterişli ve estetiğe düşkün kişiliklerdir.

Aslan burçların sembolleri ise aslan tipi ile özdeşleştirilmektedir. Bu sembolde aslan yelesi ve kuyruğu işaret edilmektedir. Sembolik olarak hayvanlar aleminin kralı olan aslanın gücünü, kraliyetini ve kükremesine benzetilmektedir. Bu kişilik özellikleri göz önüne alındığında Aslan burcu doğal taşları da bu benzerlikte olmalıdır. Aslan burcunu ön plana çıkaracak doğal taşlardan birkaçı:

Koç Burcu

21 Mart ve 21 Nisan arasını içeren Koç burçları, Mars tarafından yönetilen öncü burçlardandır. Aynı zamanda Koç burcu Astrolojideki ilk burçtur. Bundan dolayı da liderlik, yönetici, aktif özelliktedir. Hırslı yapıda olan Koç burçların sembolleri de boynuz figüründedir.

Boynuz figürü cesareti ve atılganlığı temsil etmektedir. Öncü ve lider ruha sahip Koç Zodyak’taki ilk burç olmasından dolayı yeni başlangıçlara ve doğuma işaret etmektedir. Bu burçların doğal taşları da bu özellikleri besleyecek nitelikte olmalıdır.

  • Akuamarin
  • Güneş Taşı
  • Sitrin
  • Ametist, Koç burcu taşları arasındadır.

Yay Burcu

23 Kasım ile 21 Aralık arasında doğmuş kişiler Yay burcudur. Jüpiter tarafından yönetilen değişken nitelikli Yay burçları, bağımsız ve özgür kişilikleri ile öne çıkmaktadır. Keşfetmeyi seven ve maceraperest olan Yay burçları için dinamiklik oldukça önemlidir.

Yay burçların sembolleri Centaur olmaktadır. Yani üst tarafı insan altı ise at olan mitolojik yaratıktır. Elinde gerilmiş bir yay ve ok tutan bu sembol, Yay burcunun hızını ve gücünü işaret etmektedir. Aynı zamanda insan beyni ve bilgelik potansiyelini de yansıtmaktadır. Bu burcun taşlarını da:

4 – Toprak Grubu Burçların Sembolleri ve Özellikleri!

Son element ise Toprak’tır. Bu burç grubu içinde Boğa, Başak ve Oğlak yer almaktadır. Toprak elementiyle benzerlik gösteren bu burçlar için farklı kişilik özellikleri söz konusudur. Toprak grubu burçların sembolleri ve özellikleri:

Oğlak Burcu

22 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasında doğan kişiler Oğlak burcu olmaktadır. Satürn tarafından yönetilen öncü burç Oğlak, ciddi ve soğukkanlılıklarıyla bilinmektedir. Planlı ve kariyer odaklı Oğlak burçları, mesafeli kişiliklerdir.

Oğlak burçların sembolleri ise Kaldeliler tarafından Capricornus olarak bilinmektedir. Bu sembolde ise kuyruğu balık kendi keçi ile sembolize edilmektedir. Pek çok kültürde bilinçaltını sembol eden, denizden gelen ve geceleri yerine giden medeniyeti öğretmeye çalışan varlıkla bağdaştırılmaktadır. Bu burcun doğal taşlarını ise:

Boğa Burcu

21 Nisan ve 21 Mayıs arasını içeren Boğa burçları, Venüs tarafından yönetilen sabit bir burçtur. Güvenilir, konfor odaklı, yemeğe düşkün, sadakate önem veren ve harekete geçmede zorluk çeken bir kişiliktir.

Boğa burçların sembolleri de bu özellikleri ile benzerlik göstermektedir. Bir boğanın başını andıran sembole sahiptir. Bereket ve bollukla ilişkilendirilen bu hayvan birçok Mısır kültünün dini simgesi de olmuştur. Boğa burçlarının bu özellikleri göz önüne alındığında uyumlandıkları taşlar da çeşitlenmektedir. Boğa burcu söz konusu olduğunda uyumlu taşlar şunlardır:

  • Ametist
  • Pembe Kuvars

Başak Burcu

Burçların simgeleri emoji olarak aratıldığında Başak burcu ayrıcalıklı bir konumdadır. Burç sembolleri klavye aramasında sembolüyle kendini belli eden Başak burçları, 24 Ağustos ve 22 Eylül arasında doğan kişilerdir. Merkür tarafından yönetilen değişken nitelikli bu burç mükemmeliyetçi yapıdadır.

İş odaklı ve disiplinli olan Başak burçların sembolleri de ilgi çekicidir. Burçların simgeleri Türkçe olarak araştırıldığında Başak burcu sembolünün başak demeti taşıyan bakire olduğu görülecektir. Buğday yeryüzü bereketinin temsilcisidir. Aynı zamanda bakireliğin de cinsel saflıkla ilgili olması gerekmez. Başak burcuyla ilgili olarak saflık, daha çok arzu ve amaçta temizliğin anlamını içermektedir. Bu burçların doğal taşları da bereket odaklı olmaktadır. Burçların sembolleri dışında Başak burcuna uyumlu taşlar:

Burçların Sembolleri Hakkında Sık Merak Edilenler

Burçların sembolleri ve özellikleri hakkında asırlardır merak edilenler bir hayli fazladır. Asırlardır gökyüzünün incelenmesi göz önüne alındığında burçlar hakkında merak edilenlerin fazlalığı da normaldir. Bu kapsamda burçların sembolleri hakkında sorulan sorular:

Öfke Hangi Element?

Burçların sembolleri ve elementleri açısından harekete geçirici, yaratıcı, başlatıcı, öfke ve hırs gibi eylemsel duyguları oluşturan element Ateş’tir.

Burçları Kim İcat Etti?

Astrolojinin yazılı tarihte ilk ortaya çıkışı MÖ 2500 yılında Mezopotamya’da olmuştur.

Türkiye’de En Çok Hangi Burç Var?

İstatistik verilerine göre en çok burç 7.2 milyonla Koç burcudur. En azını ise 47 milyonla Yay burcu oluşturmaktadır.